מיפוי שומות

מיפוי-שומות

מה זה בכלל מיפוי שומות? מיפוי שומות מהווה טכניקה, שלפיה השומות שמצויות בבני האדם מקוטלגות או לחלופין ממופות. אחרי המיפוי של השומות, קיימת אפשרות לעשות שימוש בתמונות שנוצרו כחלק מן תוכנית המעקב אחר סרטן העור של המטופלים. כמו כן, הדרך הכי מיטבית לבצע הערכה ובחינה, שנועדה לקבוע האם צריך למפות שומות, הינה הערכה מלאה של […]