Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מחשבון אינטגרלים
התוצאה:

מחשבון אינטגרלים

מחשבון אינטגרלים הוא כלי מתמטי שמשמש לחישוב ערכים של אינטגרלים מסוימים. אינטגרל הוא כלי מתמטי שנוצר על ידי הפונקציה ההפוכה לפונקצית המגזרת. בעזרת מחשבון אינטגרלים, ניתן למצוא את האינטגרל של פונקציה מסוימת על פרק מסוים בצורה מדויקה או בצורה סמיכה. במאמר זה, נביא לך הסבר מפורט על מחשבון אינטגרלים ואיך להשתמש בו במערכות השונות.

תוכנה לחישוב אינטגרלים.
תוכנה לחישוב אינטגרלים.

סוגים של מחשבונים אינטגרלים

קיימים מספר סוגים שונים של מחשבונים אינטגרלים זמינים כיום. נביא לך כמה דוגמאות מהם:

 • מחשבון אינטגרלים ידני - מחשבון פיזי המשמש לחישוב אינטגרלים באופן ידני בעזרת טבלאות וכללי המתמקדים בחישובים עם פונקציות בסיסיות כמו פולינומים, סינוס וקוסינוס ועוד.
 • מחשבון אינטגרלים ממוחשב - תוכנה או אפליקציה המאפשרת חישוב ממוחשב של אינטגרלים. זהו הכלי הגורם למאמץ המוחי להיות פחות מבוסס ומאפשר חישוב יעיל ומדויק של אינטגרלים מורכבים.
 • מחשבונים אינטגרלים מקוונים - אתרים אינטרנטיים המאפשרים למשתמשים לבצע חישובים של אינטגרלים מסוימים. הם מספקים גם תוצאות מפורטות ובמספר צורות שונות כגון אינטגרלים מסתמיים, רבולים וכו'.

דוגמאות של מחשבונים אינטגרלים

להלן דוגמאות למחשבונים אינטגרלים מוכרים:

שם תיאור אתר
Wolfram Alpha מחשבון מקוון המציע חישובים מדויקים של אינטגרלים מורכבים לצד תוצאות מפורטות וגרפים. https://www.wolframalpha.com/
Symbolab מחשבון מקוון המאפשר חישובים של אינטגרלים ומגוון נוסף של פעולות מתמטיות. https://www.symbolab.com/
Mathway מחשבון מקוון המתמחה בחישובים מתמטיים מורכבים כולל אינטגרלים, משוואות, סדרות ועוד. https://www.mathway.com/

דוגמה למקרה ממוחשב

נניח שאנחנו רוצים לחשב את האינטגרל המסוים של הפונקציה f(x) = 3x^2 + 2x + 1 בתחום מ-0 עד 5. נשתמש במחשבון אינטגרלים מקוון של Wolfram Alpha כדי לבצע את החישוב.

לאחר שהזנו את הפונקציה והתחום המבוקש, הקבלה המוצגת היא:

האינטגרל של הפונקציה f(x) = 3x^2 + 2x + 1 מ-0 עד 5 הוא 171.6667.

כפי שניתן לראות, התוצאה המדויקת של האינטגרל היא 171.6667.

דוגמה לשימוש במחשבון אינטגרלים ממוחשב

נניח שאנחנו רוצים לחשב את האינטגרל המסוים של הפונקציה f(x) = e^x בתחום מ-0 עד 2. נשתמש במחשבון אינטגרלים ממוחשב המופיע בתוכנת Excel כדי לבצע את החישוב.

השלבים הבאים מתארים את השימוש במחשבון אינטגרלים בתוכנת Excel:

 1. פתח תוכנת Excel וצור טבלה חדשה.
 2. בתא הראשון של העמודה A, הכנס את הערכים הבאים: 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.
 3. בתא הראשון של העמודה B, הכנס את הפונקציה f(x) = e^x.
 4. בתא הראשון של העמודה C, השתמש בפורמולה הבאה: =INTEGRAL(B1, A2, A1).
 5. העתק את הפורמולה לשאר התאים בעמודה C.

לאחר שביצעת את השלבים הנדרשים, התוצאה המוצגת היא:

x f(x) = e^x אינטגרל של f(x) מ-0 עד x
0 1 0
0.2 1.2214 0.2214
0.4 1.4918 0.4918
0.6 1.8221 0.8221
0.8 2.2255 1.2255
1 2.7183 1.7183
1.2 3.3201 2.3201
1.4 4.0552 3.0552
1.6 4.953 4.953
1.8 6.0496 6.0496
2 7.3891 7.3891

כפי שניתן לראות, הטבלה מציגה את הערכים של הפונקציה f(x) = e^x והאינטגרל שלה מ-0 עד x עבור ערכי x שונים.

מחשבון אינטגרלים הוא כלי חשוב לחישוב אינטגרלים. ישנם מספר סוגים של מחשבוני אינטגרלים:

 • מחשבוני אינטגרלים גרפיים - אלה מאפשרים לך להזין פונקציה בצורה גרפית על ידי ציור העקומה, ואז המחשבון מחשב את האינטגרל באופן ממוחשב.
 • מחשבוני אינטגרלים אלגבריים - אלה מאפשרים לך להזין את הפונקציה בצורה אלגברית, בעזרת ביטוי מתמטי, ואז המחשבון מבצע את חישוב האינטגרל.
 • מחשבוני אינטגרלים סימבוליים - אלה מאפשרים לך להזין אינטגרלים בעזרת סימון סימבולי כמו ∫ ו- dx וכדומה, בדומה לשיטה שבה כותבים אינטגרלים בכתב יד.

יתרונותיהם העיקריים של מחשבוני אינטגרלים הם:

 • חיסכון בזמן חישוב מול חישוב ידני.
 • מניעת טעויות חישוב שעלולות לקרות בחישוב ידני.
 • יכולת לחשב אינטגרלים מורכבים שקשה מאוד או בלתי אפשרי לפתור בעל פה או בכתב יד.
 • גמישות בסוג הקלט - אפשר להזין פונקציות גרפית, אלגברית או סימבולית

עם זאת, יש מספר מגבלות למחשבוני אינטגרלים:

 • הם עלולים ליצור תלות ולפגוע ביכולת חישוב ידני של אינטגרלים פשוטים.
 • הם עלולים לחסום הבנה עמוקה של המושגים והתהליכים שמאחורי חישוב האינטגרל.
 • יש סיכוי לטעויות כתוצאה מהזנה לא נכונה של פונקציות או פרמטרים.

לכן, מומלץ להשתמש במחשבוני אינטגרלים בשילוב עם למידה של החומר העיוני ופתרון אינטגרלים פשוטים בעל פה ובכתב יד. השימוש במחשבון צריך להיות ככלי עזר בלבד, ולא תחליף להבנה קונספטואלית של נושא האינטגרלים.

מחשבון אינטגרלים: כלי המסייע בחישוב ערכי אינטגרלים.
מחשבון אינטגרלים: כלי המסייע בחישוב ערכי אינטגרלים.

מסקנה

מחשבונים אינטגרלים הם כלי חשוב במתמטיקה ובמדעים המדמים את התהליכים המורכבים של חישוב אינטגרלים בצורה פשוטה ויעילה. בעזרתם, ניתן לבצע חישובים מדויקים של אינטגרלים מורכבים ולקבל תוצאות מפורטות ומותאמות לצרכים המיוחדים שלנו.

שאלות ותשובות בנושא

מחשבון האינטגרלים הוא תחום במתמטיקה שמתעסק בחישוב ובהבנה של הפונקציות האינטגרליות.
מחשבון האינטגרלים משמש לחישוב ערכים של כמויות פיזיקליות כמו שטחים, נפחים ומהירויות, ולכן נפוץ במדעים המדויקים.
ניתן לחשב אינטגרלים באמצעות שיטות שונות כמו אינטגרציה על פי חלקים, אינטגרציה על פי תת-אינטרוולים או באמצעות שימוש בטבלת האינטגרלים.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים במגזין
מחשבונים

מחשבון מעמ

מה יש לי ביד? סכום (נקי)מע"מסכום כולל מע"מ ערך: אחוז המע"מ: 17%25%שליש45%שני שליש חשב תוצאות: סכום: – מע"מ: – סכום + מע"מ: – מבוא מחשבון

מחשבונים

מחשבון טרינום

מקדם a: מקדם b: מקדם c: פתור משוואה ריבועית פתרון: מחשבון טרינום מבוא מחשבון טרינום הוא כלי מתמטי שמשמש לפתור משוואות טריגונומטריות ובעיקר מחשבון זוויות,

לבית

טיפים לטיפוח דגים באקווריום ביתי

בידור וטיפוח דגי האקווריום הפך לתחביב פופולרי במיוחד בקרב חובבי החיות. האקווריום הביתי מספק לחיות הנוי ולעין לכל בית, ולמעשה, עם טיפוח נכון של הדגים

מחשבונים

מחשבון הריון

תאריך המחזור האחרון: חשב מחשבון הריון ברוכים הבאים למאמר "מחשבון הריון". במאמר זה, נתחיל לעסוק במחשבון הריון וכיצד הוא יכול לעזור לך לחשב את מועד